„CAUZA SORIN BLEJNAR, POVESTEA CELOR CINCI ANI DE ÎNCHISOARE”

         PAMFLET

         În emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL din 10 iunie 2021, am avut o intervenție telefonică unde am explicat succint, doamnei Anca Alexandrescu motivele pentru care Sorin Blejnar a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 5 ani cu executare.

         Deoarece timpul intervenției mele telefonice a fost scurt, determinat și de alte subiecte importante care se dezbăteau, am simțit nevoia să aduc la cunoștință cititorilor întreaga poveste care a avut un final tragic pentru Sorin Blejnar.

         Situația de fapt a relevat următoarele:  

            În anul 2011, înainte de desfăşurarea în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a procedurilor de achiziţie publică vizând servicii şi echipamente IT, BLEJNAR SORIN – preşedintele instituţiei publice, a fost pus în legătură de către ŞTEFAN GHEORGHE (vicepreşedintele Partidului Democrat Liberal aflat pe atunci la guvernare) cu BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – reprezentantul legal al SC ROMSYS SRL Bucureşti (firmă specializată în servicii IT),

         Sorin Blejnar a acceptat promisiunea acestuia de a-i fi remise unele sume de bani sub formă de ,,comisioane”, reprezentând procente din valoarea unor contracte încheiate la nivelul respectivei autorităţi contractante, în schimbul exercitării influenţei sale asupra subalternului STROE DAN – director în cadrul Direcţiei de Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne, care – prin prisma funcţiei deţinute şi a atribuţiilor de serviciu care-i incumbau – urma să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor într-o manieră de natură a determina obţinerea acelor servicii şi echipamente de către SC ROMSYS SRL Bucureşti şi – totodată – să beneficieze şi el de acel comision.

         Pe de altă parte, STROE DAN a pretins comisionul amintit reprezentanţilor legali ai SC ROMSYS SRL Bucureşti, pentru a întreprinde demersurile aferente atribuţiilor sale de serviciu ca şef al compartimentului de achiziţii publice din cadrul autorităţii contractante, urmare cărora, serviciile IT scoase la licitaţie de ANAF să fie prestate de această societate – ca subcontractor al firmelor câştigătoare ale procedurii, şi a primit pentru sine şi pentru şeful său BLEJNAR SORIN procentul de 20%, în contul unei societăţi indicate de el – S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, pe care o controla în fapt, societate care a încheiat în mod fictiv contracte de prestări servicii cu SC ROMSYS SRL Bucureşti, pentru ca cea din urmă să aibă o justificare a virării banilor în contul său.

         Promisiunea preşedintelui ANAF făcută prestatorului de servicii SC ROMSYS SRL Bucureşti – prin intermediul reprezentantului legal BERDILĂ HORAŢIU BRUNO s-a materializat în obţinerea de către această societate a contractelor dorite, în urma subcontractării de la câştigătorii procedurilor de licitaţie publică, aşa cum a indicat chiar inculpatul BLEJNAR SORIN, (,,să folosim alte companii ca şi paravan, adică să nu participe direct ROMSYS la acele proceduri de achiziţie publică pentru a nu da de bănuit”), cel din urmă primind, împreună cu subalternul său STROE DAN, comisionul de 20% promis/pretins şi acceptat, prin intermediul unei firme controlate în fapt de ei, S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti.

          Din raportul de constatare întocmit în cauză de către specialistul antifraudă al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, din suma totală de 63.364.060 lei virată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (36.297.280 lei aferent contractului nr. xxx/28.10.2011 şi 28.066.780 lei aferent contractului nr. yyy/20.10.2011) în conturile celor doi contractori generali care au câştigat procedurile de achiziţie publică, conform înţelegerilor anterioare dintre persoanele implicate, respectiv în conturile S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti şi S.C. SYSCO SRL Bucureşti, suma de 13.172.520 lei (7.266.400 lei în cazul contractului nr. xxx/28.10.2011 şi 5.906.120 lei în cazul contractului nr. yyy/20.10.2011) a fost redirecționată prin intermediul subcontractorului S.C. ROMSYS SRL Bucureşti, în conturile S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, societate cu un comportament fiscal inadecvat, caracteristic firmelor de tip „fantomă”.

         Din raport mai rezultă că suma de 13.172.520 lei,( 3 milioane euro) reprezentând un procent de 20,46% din valoarea totală achitată de ANAF, în virtutea celor două contracte, a fost redirecționată prin conturile bancare ale unor firme folosite în efectuarea de tranzacții de tip evazionist, în virtutea unor documente fiscale cu un conținut nereal, scopul final al acestor procedee şi manopere fiind acela de a retrage sumele de bani în numerar, în acest sens fiind folosit un lanț de societăţi comerciale tip fantomă, respectiv: SC COLMENAR INVEST SRL, SC MONOLOK SERV SRL, SC RED ALBATROS SRL, SC LASCOM VIVA SRL şi SC DUCTIL ROM SRL, toate din Bucureşti, ai căror asociați, de regulă, au fost cetățeni arabi, în anumite cazuri aceștia fiind cooptați în firme după data redirecționării sau retragerii sumelor de bani în cauză.

         Și pentru că o doamnă, invitată la emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL, a emis ipoteza potrivit căreia dosarul s-a fundamentat doar pe denunțuri am detaliat situația de fapt și în continuare am să redau câteva declarații ale unor martori a căror identitate nu am să o fac publică.

         Astfel;

         -Declaraţiile martorului BERDILĂ HORAŢIU BRUNO – fost director general şi administrator al S.C. ROMSYS SRL Bucureşti din care rezultă împrejurările în care, în cursul anului 2011, prin mijlocirea lui Ştefan Gheorghe s-a înţeles cu Blejnar Sorin în vederea câştigării de către societatea sa – ROMSYS SRL Bucureşti – a unor servicii IT scoase la licitaţie de ANAF, în schimbul unui comision de 20% din valoarea contractelor astfel încheiate, iar Stroe Dan subalternul celui din urmă, la care acesta a intervenit, a efectuat demersurile necesare atribuirii unor servicii către firma menţionată şi a solicitat lui O R – director în cadrul ROMSYS SRL Bucureşti virarea procentului respectiv în contul S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti, în baza unor contracte fictive de prestări servicii;

         -Declaraţia martorului O R – fost director de dezvoltare în cadrul S.C. ROMSYS SRL Bucureşti care a relatat pe larg discuţiile şi întâlnirile cu Stroe Dan referitoare la participarea la procedurile de achiziţie publică, pretinderea de către acesta a procentului de 20% din valoarea contractelor şi modalitatea primirii efective a sumelor de bani reprezentând acest procent, prin intermediul S.C. INAVI DEEP SRL Bucureşti;

         -Declaraţiile martorului P M – reprezentant al S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION SRL Bucureşti, referitoare la întâlnirile şi înţelegerile cu Stroe Dan, într-un birou privat al acestuia, în legătură cu participarea la licitaţiile organizate de A.N.A.F. şi pretinderea procentului de 20% din valoarea contractului a cărui remitere a fost asigurată de S.C. ROMSYS SRL Bucureşti, precum şi referitoare la discuţiile purtate cu Berdilă Horaţiu Bruno în legătură cu promisiunea acestui procent către Blejnar Sorin;

         -Declaraţia martorului M N R – reprezentant al S.C. ORACLE ROMANIA SRL Bucureşti din care reiese că Stroe Dan i-a solicitat să acorde un discount superior celui standard, în cadrul procedurii de achiziţie din anul 2011 organizată de A.N.A.F,  a licenţelor şi suportului tehnic furnizat de ORACLE;

         -Declaraţiile martorilor B B şi C A – foşti reprezentanţi ai S.C. IBM ROMANIA SRL Bucureşti care au relatat împrejurările în care au fost convocaţi de Stroe Dan, în biroul său privat, în legătură cu licitaţia organizată de A.N.A.F. pentru achiziţionarea echipamentelor şi soluţiilor de upgrade tehnologic pentru infrastructura centrului de date al instituţiei publice, condiţionând câştigarea acesteia de remiterea unui procent de 20% din valoarea contractului, B B afirmând şi faptul că Stroe Dan colecta, potrivit propriilor susţineri, sume de bani pentru conducerea ANAF, în speţă către Blejnar Sorin;

         -Declaraţia martorului L P – administrator al S.C. SYSCO SRL Bucureşti din care rezultă împrejurările participării la licitaţia organizată de A.N.A.F. şi discuţiile purtate cu reprezentanţii S.C. IBM ROMANIA SRL Bucureşti, în sensul practicării unui preţ al echipamentelor impus de aceştia şi subcontractarea unei părţi din obiectul achiziţiei către S.C. ROMSYS SRL, condiţii care asigurau obţinerea contractului;

         -Declaraţia martorului denunţător ŞTEFAN GHEORGHE care, în anul 2011 ocupa funcţia de vicepreşedinte al Partidului Democrat Liberal – formaţiune politică aflată la guvernare, prin care acesta şi-a susţinut denunţul formulat împotriva lui BLEJNAR SORIN, în sensul că a intermediat întâlnirea dintre el – ca preşedinte al ANAF şi Berdilă Horaţiu Bruno de la SC ROMSYS SRL Bucureşti, în vederea obţinerii unor produse şi servicii IT de către această firmă, de la instituţia publică, având cunoştinţă – totodată – şi de comisionul promis de prestatorul de servicii către preşedintele autorităţii contractante, comision care, ulterior, a şi fost achitat; 

         -Declaraţia martorului cu identitate protejată B A care a precizat că a fost prezentă la o discuţie dintre ŞTEFAN GHEORGHE şi BLEJNAR SORIN în cadrul căreia cel de-al doilea i-a confirmat primului că şi-a încasat comisionul de la Berdilă Horaţiu Bruno;( întâlnire ce a avut loc la Monaco )

         -Declaraţia martorului M M S, administrator de fapt al SC MONOLOK SERV S.R.L., societate în care s-au virat o parte din banii transferaţi de SC ROMYS SRL Bucureşti către SC INAVI DEEP SRL Bucureşti, urmare înţelegerilor mai sus expuse, care a declarat că, această din urmă firmă era controlată de Stroe Dan, iar serviciile facturate nu au fost prestate niciodată;

         -Declaraţia martorului cu identitate protejată A I, care în mod direct a luat cunoştinţă despre faptul că Stroe Dan a fost administrator de fapt al SC INAVI DEEP SRL Bucureşti, firmă înfiinţată de M P C la solicitarea acestuia, şi prin care au fost scoase sume de bani, în baza unor relaţii comerciale fictive, bani care au ajuns şi la Blejnar Sorin; 

         -Declaraţia martorului G C D, care a confirmat întâlnirea dintre Berdilă Horaţiu Bruno şi Ştefan Gheorghe, în care primul dintre aceştia i-a cerut ajutorul celui de-al doilea pentru a intermedia o discuţie cu Blejnar Sorin pe tema câştigării de către SC ROMSYS SRL Bucureşti a licitaţiilor organizate în cadrul ANAF;

         Evident că, în cauză au fost administrate și alte mijloace de probă și mă refer la: contracte fictive, facturi fictive, rulaje bancare, rapoarte de constatare antifraudă, situația de fapt fiind stabilită în mod exhaustiv ceea ce a condus la condamnarea lui Sorin Blejnar.

         Singurul care nu a recunoscut comiterea faptelor a fost Sorin Blejnar și în condițiile în care, pe parcursul urmăririi penale și-a rezervat dreptul la tăcere de denunțuri nici nu a fost vorba.

                   16.06.2021                                                Emma Anastasia

Articolul precedentPercheziții la Universitatea „Titu Maiorescu”, din București
Articolul următorDemiterea Avocatului Poporului, în linie dreaptă – vot DECISIV în Parlament

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.